• Tue - Sun 9.00 - 18.00
  • 15/1 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
  • 062 335 5548

Restaurant

ลูกค้าหน้าร้านอาหารใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตแทนกระจกแดดเข้าทั้งวันแอร์สู้ไม่ไหว แนะนำฟิล์มเขียวใสเซรามิค กันร้อนดีให้ความสวยในเหมือนกระจกเขียวตัดแสง